Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

colorful
Reposted frompffft pffft viahanka hanka
colorful
Nieważne, ile rozstań przeżyłeś, nigdy nie jest łatwiej.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazuzka0 zuzka0
colorful
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazuzka0 zuzka0
colorful
Awesome day.
Reposted fromincomperta incomperta viajunior13 junior13

August 14 2019

colorful
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaters laters
colorful

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel vialaters laters
colorful
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaters laters

July 01 2019

colorful
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok
colorful
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
Reposted fromwelcometowonderland welcometowonderland viazoou zoou
colorful
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viamononok mononok
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viamononok mononok
colorful
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamononok mononok
colorful
Nie cierpię swoich uczuć. I nie cierpię swoich wyrzutów sumienia. Jedne i drugie prowadzą ze sobą ciągłą wojnę, a ja nie jestem pewna, ku czemu powinnam się skłaniać.
— Colleen Hoover – Maybe Someday
Reposted fromnyaako nyaako viamononok mononok
colorful
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamononok mononok
colorful
Zrobiliśmy coś głupiego
I to miało słodki smak
Obezwładniająca niemoc
Z marzeniami spadających gwiazd
— Mery Spolsky - Ups! (feat. iGorilla)
Reposted fromresort resort viamononok mononok
colorful
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viamononok mononok
colorful
zwariowałeś, jesteś głupi co to znaczy przestać lubić?
— Mery Spolsky - Wrzesień (Nie Zrób Mnie W Konia, Au!)
Reposted fromresort resort viamononok mononok
colorful
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Haruki Murakami.
Reposted fromnutt nutt viamononok mononok

May 10 2019

colorful
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viapensieve pensieve
colorful
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl